فراخوان ثبت نام در کمیسیون آموزش

۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در کمیسیون آموزش اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درخواست خود را حداقل تا تاریخ 97/7/2 به آدرس ایمیل info@ecunion.ir  ارسال نمائید.

وظایف کمیسیون آموزش:

1-  نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

2- همکاری در برگزاري دوره هاي آموزشي متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده 30 قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

3- همکاری در برگزاري دوره‏ هاي آموزشي تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

4- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.