بررسی شکایات صنفی سامانه اینماد توسط اتحادیه

۱۳۹۷/۰۲/۱۹
بر اساس مصوبه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی به زودی شکایت های صنفی که از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی دریافت شده است توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی بررسی و پیگیری خواهد شد.
این جلسه با حضور نمایندگان سازمان های مختلف نظارتی از جمله دبیرخانه کمیته مصادیق مجرمانه، مرکز رسانه های دیجیتال، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، اتحادیه کسب و کار مجازی و... در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.
بر اساس آئین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی سایر فعالیت های صنفی بر بستر اینترنت باید تحت نظارت اتحادیه کسب و کار مجازی قرار گیرد و کسب و کارهای اینترنتی باید مجوز فعالیت خود را از این اتحادیه دریافت نمایند.
با انجام این طرح کسب و کارهای عضو اتحادیه می توانند از خدمات کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون شکایت و حل اختلاف برای حل و فصل شکایاتی که از آنان شده است استفاده نمایند.