کارگاه آشنایی با مسائل مالیاتی کسب و کارهای مجازی برگزار شد

۱۳۹۷/۰۲/۱۹
یکی از موارد بسیار مهمی که این روزها گریبانگیر استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی شده، عدم آگاهی نسبت به مسائل مربوط به مالیات است. بر این اساس اتحادیه کشور کسب و کار مجازی اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با مسائل مالیاتی کسب و کارهای مجازی برای کسب و کارهای عضو اتحادیه نمود.
این کارگاه توسط محمدرضا شهنانی از مشاوران مالیاتی شرکت های بزرگ اینترنتی برگزار شد.
آشنایی با مباحث استانداردی و حسابداری مالیاتی درآمدی، آشنایی با مباحث جاری مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، آشنایی با مباحث مالیاتهای حقوق، تکلیفی و اجاره و آشنایی با مباحث مالیات بر درآمد عملکرد به عنوان مباحثی بود که در این کارگاه ارائه شد.