استارت آپ ها بانی اشتغال در آینده هستند

۱۳۹۷/۰۲/۰۳
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ریاست جمهوری:
 در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد استارت آپ های کشور وجود ندارد. IT و زیست فناوری؛ دو حوزه مورد علاقه استارت آپ های ایرانی هستند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، علیرضا دلیری با بیان این که استارت آپ ها می توانند در اقتصاد کشور موثر باشند، گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد استارت آپ های کشور وجود ندارد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ریاست جمهوری در ادامه افزود: استارت آپ ها از دل شتاب دهنده ها بیرون می آیند و روز به روز تعداد شتاب دهنده ها رو به افزایش است به طوری که نزدیک به ۴۰ شتاب دهنده در کشور وجود دارد.

وی با بیان این که تعداد شتابد هنده ها در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: در ابتدای تشکیل استارت آپ ها معاونت علمی از این شتاب دهنده ها حمایت می کرد و اکنون هم که تعداد آن ها رو به افزایش است از آن ها حمایت هایی می کند.

دلیری با اشاره آمار استارت آپ ها و فعالیت آن ها گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد استارت آپ های کشور وجود ندارد زیرا در هر جای کشور، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استارت آپ، برگزار می کنند.

این مقام مسئول با بیان این که اشتغال آینده از طریق همین استارت آپ ها شکل می گیرد، عنوان کرد: برگزاری استارت آپ ها و به نتیجه رساندن آن ها در اقتصاد کشور تاثیر گذار خواهد بود به همین دلیل به این حوزه توجه ویژه ای می شود.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی ریاست جمهوری با اشاره به بیشترین حوزه ای که استارت آپ ها به آن ورود می کنند، افزود: فناوری اطلاعات و سپس زیست فناوری از جمله حوزه هایی هستند که استارت آپ ها به آن ورود می کنند؛ اما برخی استارت آپ ها به اقتضای فعالیت در استان ها مانند کشاورزی، معدن و... برگزار می شوند.